Sunday, April 8, 2007

"Tavshed er guld" - Portræt af Lars Kann-Rasmussen, Velux

Portrættet af Lars Kann-Rasmussen, Velux blev bragt i Ugemagasinet "Fokus" den 19. oktober 2006.

Af Jarl Cordua

Mange danskere kender ovenlys-vinduerne fra Velux som et af landets mest succesfulde virksomheder. Faktisk er Velux en ren pengemaskine. Ejerfamilien Kann Rasmussen er Danmarks næstrigeste og i øvrigt kendt for at holde særdeles lav profil i medierne. FOKUS tegner et portræt af familiens overhoved og mangeårig Velux-formand Lars Kann-Rasmussen.

Lars Kann-Rasmussen (67) forvalter sammen med sine søskende en på alle måder enorm arv efter deres far, Velux’ stifter Villum Kann Rasmussen – én af dansk erhvervslivs allerstørste entreprenører gennem tiderne. Det har arvingerne - sagt på jysk- ikke gjort ringe. Velux spinder guld på deres vinduesforretning i et ganske enestående omfang og nyder især godt af tidens byggeboom i Europa.

Hold-mund-politik
”Tavshed er guld” er et gammelt dansk mundheld, og det efterlever man til fulde hos Velux-familien. Kun én gang i sit lange liv udtalte Velux’ stifter Villum Kann Rasmussen sig til en avis. Traditionen med ikke at udtale sig til pressen har hans børn med få undtagelser fulgt. I løbet af de sidste 10 år har A.P. Møller og andre familieejede virksomheder åbnet mere op over for offentligheden, og VKR-Gruppen er også fulgt med denne udvikling, men grænsen går ved direkte interviews. De gange Lars Kann-Rasmussen og hans storesøster Aino Kann Rasmussen har givet interviews kan derfor tælles på én hånd.
Årsagen til Velux-toppens lave profil har baggrund i, at Velux frem til 1970’erne på grund af manglende finansiel styrke var sårbar. Som en lille virksomhed var den derfor konstant truet af store konkurrenters mulige fjendtlige overtagelsesforsøg.
Andel del af forklaringen handler om, at Velux ville bevare sine forretningshemmeligheder over for konkurrenterne. Til Berlingske Tidende har Lars Kann-Rasmussens sagt:
- Det med at holde lav profil, eller holde mund-politikken om du vil, var ganske enkelt en livsnødvendighed i mange år. Jo mindre man fortalte, jo større var sandsynligheden for at bevare forspringet. Store firmaer kunne med et fingerknips have snuppet det hele. Husk på, vore produkter var teknologisk set relativt banale.
En tredje årsag til tavsheden er, at Lars Kann-Rasmussen ikke ønsker, at hans person kan komme til at skygge for virksomheden. Og så lever han helst udenfor rampelyset:
- Han har selv udtrykt det sådan, at han gerne vil kunne gå nede i Brugsen i Holte og handle uden at blive genkendt, siger en tidligere nær medarbejder.

Ukendt i offentligheden
Offentligheden ved kun lidt om privatpersonen Lars Erik Kann-Rasmussen, der som den eneste af de fire søskende staver sit navn med bindestreg.
Han er født i 1939 i Gentofte nord for København. Som dreng kom han på Herlufsholm Kostskole, hvor han blev student. Lars Kann-Rasmussen læste ligesom som bror Hans til akademiingeniør og blev i 1965 ansat i Velux. Lars Kann-Rasmussen arbejdede først i Velux-virksomheder i Frankrig og Tyskland før han kom hjem og blev afdelingsingeniør i Velux.
Som 31-årig blev han i 1970 medlem af direktionen i Dansk Velux. Fra 1976 og indtil 1992 var han direktør i det egentlige ejerselskab VKR Holding. Siden 1992 er han formand for selskabets professionelle bestyrelse, hvor der sidder en række kompetente og tunge folk fra dansk erhvervsliv.
I en lang periode frem mod 2001-2002 var Lars Kann-Rasmussen en såkaldt arbejdende bestyrelsesformand, men nu er de daglige forretninger overdraget til adm. direktør Jørgen Tang-Jensen, der leder den suverænt største forretning Velux-Gruppen og Leif Jensen, der er adm. direktør for VKR Holding.
- Som bestyrelsesformand er Lars Kann-Rasmussen ikke længere inde i den daglige drift af koncernen, men nøjes med at udstikke de store linjer. Han følger virksomheden tæt, for den er jo hans et og alt. Det er nok ikke hver dag , at han kommer på kontoret, men han er typen, der arbejder tæt på fuldtid, siger en indsigtsfuld tidligere medarbejder.

Arvede firmaet
Privat er Lars Kann-Rasmussen gift med Lene, der er uddannet jurist. Børnene Mads, Jens Villum og Astrid er alle voksne. Begge sønner har været ansat i koncernen, men deres far stiller ingen krav om, at de på et tidspunkt skal overtage ledelsen. Tværtimod har alle børnene fået lov til at vælge deres helt egen karriere i modsætning til deres far, som ikke helt selv fik lov at vælge sin:
- Lars Kann-Rasmussen arvede firmaet og overtog styringen mere af pligt end af lyst. I en ung alder blev han koncerndirektør. Det var hans far, der krævede at han påtog sig et stort ansvar. Hans drivkraft er pligtfølelse og loyalitet overfor faren og arven. Helt ind til rygmarven er Lars Kann-Rasmussen optaget af virksomheden og af at aflevere den i en bedre stand, end da han overtog den, fastslår en mangeårig tidligere nær medarbejder.

Den gamle skole
Som erhvervsleder er ”LKR” - som Lars Erik Kann-Rasmussen hedder på de indre linjer - af den gamle skole. Længe efter, at det var blevet almindeligt at sige du til hinanden i det danske samfund, var han fortsat Des med folk. Ligesom sin far nærer han desuden en forkærlighed for gammeldags og snusfornuftige ordsprog, der kan virke som opbyggelige rettesnore for medarbejderne. Blandt favoritterne er Villum Kann-Rasmussens motto, at ”én prøve er bedre end tusind ekspertudtalelser.” Det er heller ingen hemmelighed, at Lars Kann-Rasmussen er en stor beundrer af Mærsk Mc-Kinney Møller og hans resultater. De to virksomheder deler også mange fælles værdier. Hos A.P. Møller skal alle medarbejdere i deres arbejde udvise ”rettidigt omhu” med deres arbejde. Hos Velux hedder det i stedet ”rette indsats på rette tid og sted”.
Faren, som var præstesøn fra Mandø, mente i øvrigt, at managementstrategier var overvurderet og i realiteten kunne erstattes af Bibelens 10 bud. I de såkaldte ”Velux-værdier” som alle medarbejderne kender, hedder det også næsten bibelsk: ”Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet”. Faktum er, at virksomheden reelt set ikke har haft arbejdsnedlæggelser igennem alle årene, fordi Velux-ledelsen har prioriteret ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne.

Mangler visioner
Til trods for, at Lars Kann-Rasmussens har mange talenter, er det store menneskekundskab imidlertid ikke blandt dem, påpeger flere tidligere medarbejder. En af dem siger:
- Han har det med ind imellem at omgive sig med de forkerte mennesker. For nogle år siden var Velux’ ledelse i ekstrem grad præget af intriger og magtkampe. Det indså han alt for sent, før han fik stoppet det.Netop valget af Velux’ adm. direktør Jørgen Tang-Jensen som sin efterfølger på posten som daglig leder ses af tidligere Velux-folk som et udtryk for, at Kann-Rasmussen ikke er visionær nok:
- Han har haft en tendens til at vælge de forkerte efterfølgere. Fx evnede han ikke at tænke utraditionelt og langt nok ud i fremtiden, men foretrak på trods af velmenende råd det letteste, da han valgte en ny adm. direktør, siger en tidligere medarbejder, der mener, at Lars Kann-Rasmussen som leder på mange måder er sin fars modsætning:
- Faren var god til at omgive sig med de mennesker, som kunne det, han ikke selv kunne eller havde lyst til. Lars Kann-Rasmussen er tryg ved at have mennesker omkring sig som bekræfter hans eget verdensbillede.

Hader overraskelser
En anden medarbejder noterer, at Lars Kann-Rasmussens person ved siden af sine mange lyse sider også har sine skyggesider:
- Han har temperament og kan godt skælde ud. Nogle gange skulle man lige spørge sekretæren ”om vejret” for lige at vide, om han var oppe i det røde felt. Men havde han været uretfærdig, var han også stor nok til bagefter at give én en undskyldning.
Som leder beskrives Lars Kann-Rasmussen som ”noget autoritativ” og ”kan være kort for hovedet”. En nær tidligere medarbejder med kendskab til Velux’ direktionsgang giver denne forklaring:
- Lars Kann-Rasmussen skulle træde i sin fars meget store sko, og i starten var det ikke nemt for ham at fylde dem ud. Blev han frustreret, gik det også ud over hans nærmeste omgivelser dvs. medarbejderne.
Og så hader Bestyrelseformanden overraskelser:
- Kann-Rasmussen er meget kontrollerende og styringsorienteret og slet ingen impulsiv leder. Han kan ikke fordrage nye situationer, hvor han kommer på glatis. En naturlig leder ville trives med det. Han har det derimod skidt med det.
Har løst livsopgaven
Hvor faderen var voldsomt innovativ og opfandt en række banebrydende produkter som ovenlysvinduet m.m. så er ”opfindergenet” ikke det, som kendetegner sønnen.
- Faren var en stor begavelse og et stort menneske. Sønnen har skullet slide mere for det, vurderer en tidligere mangeårig medarbejder.
Om forskellene mellem de to, har Lars Kann-Rasmussen tidligere sagt til Berlingske:
- Min far var opfinder, købmand og inspirator. Jeg har lært meget af ham, men jeg er ikke som han. Jeg er nok mere strukturelt tænkende. Det er netop ved en fokusering på virksomhedens forretningsmæssige del, at Velux-koncernens betydelige bundlinje-resultater de seneste år er skabt.
Med Velux-koncernens stærkt voksende pengetank har Lars Kann-Rasmussen dermed løst livsopgaven med at varetage ansvaret for virksomheden, som han arvede og sikre Velux-koncernen for fremtiden.

Patenter bag successen
Det er dog ikke alle, der mener, at det er Kann-Rasmussens lederevner, der har været den afgørende faktor:
- Velux er så god en forretning, at der har været plads til, at ledelsen ind imellem har været dårlig, siger en indsigtsfuld forhenværende medarbejder
I stedet fremhæves koncernens konsekvente evne til fra begyndelsen og i et betydeligt omfang at udtage patenter på hver eneste lille stump, som virksomheden har opfundet. En skov af jurister i Velux-koncernen vogter derfor nidkært over virksomhedens rettigheder, så de ikke kopieres, så længe patenterne løber.

I Mærsk’ bestyrelse
Udover at sidde med i en række datterselskabers bestyrelser har Lars Kann-Rasmussen dog også afsat tid til at være medlem af A.P. Møller-Mærsk A/S’ bestyrelse, der kun levner plads til dansk erhvervslivs absolutte sværvægtere. Derudover er han medlem af erhvervsnetværket ”VL-gruppe 3”. Her sidder store navne som Kjeld Kirk Kristiansen fra LEGO A/S, Carlsbergs koncernchef Nils Smedegaard Andersen og skibsreder Thomas Thune Andersen, A.P. Møller-Mærsk A/S.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hvad er Velux?
Velux-koncernen eller ”VKR Gruppen” består af fire kerneområder. De kendteste er Velux, der laver ovenlysvinduer og Velfac, som laver facadevinduer. Solafskærmning, termisk solenergi samt såkaldt ”naturlig ventilation” er andre forretningsområder.
VKR er forbogstaverne for stifteren og ovenlysvinduets opfinder civilingeniør Villum Kann Rasmussen dr. techn. (1909-1993). I 1941 grundlagde han Velux. Stifteren så muligheden for at udnytte de ellers mørke luftsrum under ejendommenes skrå tage. Han designede et vindue, der passede til og som både kunne udnytte det naturlige dagslys, men også kunne åbnes, så der blev tilstrækkelig ventilation. På denne måde kunne loftsrum nu bruges til fx beboelse.
Villum Kann Rasmussen beviste et halvt århundrede, før det blev moderne, at han også var en mester i branding eller markedsføring gennem mærkevarer. Han fandt selv på ordet ”Velux”, der er sammensat af ordene ve for ventilation og lux, der på latin betyder lys. Selve Velux-navnet er i øvrigt en af koncernens absolut største aktiver, og varemærket er naturligvis beskyttet på alle måder. Nogle steder er navnet så stærkt et varemærke, at det er gået ind i det lokale sprog. På fransk betyder ”une velux” simpelthen et ovenlysvindue.
Velux-koncernen eller VKR-Gruppen har egne selskaber i omkring 40 lande og beskæftiger mere end 13.000 medarbejdere. Virksomheden vedkender sig sit danske ophav, men gør ellers ikke megen stads af det og opfatter sig i stedet som en international virksomhed. Moderselskabet VKR Holdings hovedsæde har igennem mange år ligget i et industrikvarter i Søborg ved København, men i løbet af maj 2007 flytter VKR Holding til Hørsholm, hvor et nyt domicil lige nu bliver opført.

Hvad ejer de?

Danmarks næstrigeste familie
Familien Kann-Rasmussen ejer eller kontrollerer 35,4 milliarder kr.
Velux-formanden Lars Kann-Rasmussen og hans familie er med 35,4 milliarder kr. Danmarks næstrigeste ifølge Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins seneste opgørelse. Langt den største del af pengene er dog for evigt båndlagt i to store almennyttige fonde. Personligt er Lars Kann-Rasmussen ”kun” god for 3,5 mia. kr.
Velux-koncernen eller ”VKR-gruppen” ejes af et holdingselskab VKR-Holding, og forretningen er så god, at den leder tankerne hen på Joakim von Ands pengetank. Det sidste regnskab for 2005 viste en omsætning på knap 14 mia. kr. og et overskud på 1,9 milliarder kr. Hver gang VKR-gruppen solgte for 100 kr. var der et overskud på 13 kr. - efter skat. VKR Holding A/S har svimlende 10 milliarder kr. i egenkapital og ingen gæld. Selskabet fungerer derfor reelt som bank for datterselskaberne.
I øjeblikket er væksten og indtjeningen så stor i VKR Holding A/S, at formuen er blevet en halv gang større siden 2005, og virksomheden er derfor det tætteste, man kommer på en pengemaskine.

Familien ejer 10 pct.
90 pct. af. VKR Holding A/S ejes af Villum Kann Rasmussens Fonden. Resten ca. 10 pct. ejes af Lars Kann-Rasmussen og broren Hans Kann Rasmussen.
Bortset fra familiens uddeling af fondsmidler, er den ikke kendt for privat at smide om sig med penge og man koketter gerne med familiens ydmyge baggrund. Da Lars Kann-Rasmussen for nogle år siden holdt foredrag om Velux hos en erhvervsklub blev medlemmerne bagefter trakteret med havregrød til forret. Det var nemlig faren Villum Kann-Rasmussens yndlingsspise, da han i sin tid og på et stramt budget læste til ingeniør.
Sønnen er heller ikke til overflødig luksus:
- Tingene skal være i orden, men ikke mere end det. Han holder mere på pengene end faren, der gerne kørte Jaguar. Lars Kann-Rasmussen har aldrig haft en større bil end en BMW 520, og biler fås jo større, siger en tidligere medarbejder.
- Lars Kann-Rasmussen er meget påholdende. Selvom han er umådelig rig, udspørger han på sine rejser rutinemæssigt den betalende medarbejder om, hvad hans i øvrigt beskedne hotelværelse koster, fortæller en anden mangeårig tidligere medarbejder.
Så vidt vides ejer Lars Kann-Rasmussen heller ingen godser, men bor dog sammen med sin kone i en stor palæejendom ved Søllerød Sø i Holte. Han går meget op i at holde sig i form og spiller tennis. Ellers er Lars Kann-Rasmussen et udpræget familiemenneske, og fritiden foregår helst i selskab med fruen. Begge er meget interesseret i malerkunst og holder af vandreture, der blandt andet foregår i Alperne og i Tibet.

Giver 1,3 milliarder kr. væk
Velux-koncernen er blandt landets absolut største mæcener. Familien Kann-Rasmussen kontrollerer to store almennyttige fonde, der efter deres fars ønske donerer ret betydelige beløb til kultur, uddannelse og forskning samt til sociale formål. I gennem de sidste 10 år har fondene i alt foræret 1,3 milliarder kroner væk til forskellige projekter.
Stifterens ældste datter Aino Kann Rasmussen, der er uddannet arkæolog, har siden 1996 været formand for den ene store almennyttige fond, Velux Fonden af 1981. Sidste år donerede denne fond 46,5 millioner kr. til projekter inden for kultur, kunst og diverse sociale formål.
Den anden store fond, Villum Kann Rasmussen Fonden, hvor Lars Kann-Rasmussen er formand, støtter især forskning blandt andet indenfor naturvidenskab og teknik. I 2005 nød forskere og andre godt af de uddelte 81,2 millioner kr. fra fonden.
Velux-fondene lagde sidste år også en million i indsamlingsbøssen til ofrene efter Tsunami-katastrofen i Asien.

Læs mere om Velux:

www.vkr-holding.com
www.velux.dk
www.veluxfondene.dk
Bogen Villum Kann Rasmussen - opfinder og entreprenør af Per Boje, Gyldendal 2004.

No comments: