Wednesday, April 11, 2007

Strandvejskongen Stig Husted-Andersen

Portrætartikel med Stig Husted-Andersen er en let redigeret udgave af en artikel bragt i Ugemagasinet "Fokus" den 23. november 2006.

"Stig Husted-Andersen - slotssamler og strandvejskonge"

Af Jarl Cordua

Han bliver kaldt ”kongen af Strandvejen” på grund af sin hang til at eje eksklusive ejendomme. I alt ejer milliardæren Stig Husted-Andersen jord, slotte og strandvejspalæer for 700 millioner - købt for penge, som rigmanden har tjent som fabrikant af hospitalsudstyr. FOKUS tegner et portræt.

Stig Husted-Andersen spænder vidt. Den 62-årige milliardær og fabrikant blev kendt på grund af sine opkøb af fashionable københavnske strandvejsvillaer og bekendtskaber med såkaldte ”guldflippere” som finansmanden Klaus Riskær Pedersen. I de seneste år har offentligheden set Stig Husted-Andersen i den ny rolle, som ejer af det kendte og 760 år gamle Aalholm Gods på Lolland. Aalholm er egentlig kun toppen af isbjerget, for rigmanden har ligefrem gjort det til en hobby at samle på godser. På kun ti år er det lykkes for Stig Husted-Andersen gennem diskrete opkøb, og når prisen var i bund, at blive Danmarks næststørste private jordbesidder. Han overgås kun af den adelige såkaldte ”jorddrot” lensgreven Bendt Wedell, der ejer godserne Wedellsborg og Frijsenborg.

Far var opfinder
Selv voksede milliardæren op på en gård i Veksø, Nordsjælland som søn af fabrikanten og opfinderen Svend Husted-Andersen. Hans far opfandt blandt andet det elektriske hegn og startede i 1939 virksomheden Codan op, der senere under sønnens lederskab udviklede sig til en succesfuld international produktions og salgsvirksomhed af hospitalsudstyr. I dag har Codan Gruppen mere end 1500 ansatte, hvoraf de 300 arbejder i Danmark. Codan har i øvrigt intet at gøre med forsikringsvirksomheden af samme navn.
Stig Husted-Andersen tog studentereksamen fra Sorø Akademi og læste herefter nogle år både på jura og arkitektstudiet. Han opgav imidlertid studierne for i stedet som 22-årig at gå ind i farens virksomhed. Efter forældrenes død i begyndelsen af 1970’erne ejede han sammen med sine fire søskende virksomheden frem til 1983, hvor hans bror Svend omkom ved en bilulykke med sin nye Ferrari. Kort tid derefter købte Stig Husted-Andersen sine søskende ud af familievirksomheden for et større millionbeløb og har siden været eneejer.

Pressesky
For blot nogle år siden talte Stig Husted-Andersen næsten ikke med pressen. Siden har et par store solointerviews til nogle af morgenaviserne ændret lidt på det ry, han har fået som excentrisk og pressesky, men milliardæren fortrækker fortsat at holde sig selv og sine virksomheder uden for offentlighedens lys. Om sit image som pressesky, sagde Stig Husted Andersen sidste år til Berlingske:
- Hvis ikke lige man har lyst til at tale med enhver journalist, så er man lukket. Det bliver selvforstærkende. Får man et eller andet ry på sig, positivt eller negativt, så kører det i ring. Hver gang bliver der lagt lidt på. Journalister skriver jo bare det, de har lyst til. Det må jeg leve med, og jeg har aldrig gjort noget aktivt mod det.
FOKUS har tidligere talt kort med en yderst venlig Stig Husted-Andersen, der forklarede, at han var ved at komme sig efter nogle helbredsproblemer og derfor ikke følte sig i stand til at give interviews. Et par måneder senere lod man meddele, at rigmanden fortsat havde for travlt.
Til trods for sit ry som excentrisk er Stig Husted-Andersen på sin vis udadvendt, og han omgås gerne de lokale beboere i den nærliggende lille købstad Nysted. Han er fx medlem af den lokale naturfredningsforening, og den historisk interesserede godsejer stiller velvilligt op for at holde foredrag om Aalholm Gods og dets historie. Derudover er Stig Husted-Andersen næstformand i brancheforeningen "Danske Slotte og Herregårde", der har til formål at fremme kvalitativ og kommerciel besøgsvirksomhed på slotte og herregårde.

Strandvejskongen
Stig Husted-Andersen har i pressen fået tilnavnet ”Kongen af Strandvejen”, fordi han ejer adskillige ejendomme på Danmarks mest eksklusive vej, Vedbæk Strandvej, hvor en lang række af Danmarks velhavere holder til på den side af vejen, som vender ned mod Øresund. Da finansmanden Klaus Riskær Pedersen i starten af halvfemserne krakkede med sit investeringsselskab, var det Stig Husted-Andersen, der købte Riskærs palæejendom med grunden på i alt 1100 kvadratmeter. I en periode derefter, lod han den fallerede finansmand bo på stedet. Herefter udviklede forbindelsen mellem de to mænd sig til et mindre drama, for Riskær nægtede at flytte, og da det endelig skete, var det med nogle af palæets gardiner. Dem fik Riskær dog lov til at levere tilbage igen, efter at Stig Husted-Andersen havde truet med et sagsanlæg. Stemningen imellem dem var i et par år derefter ikke den bedste, og for en tid lagde Husted-Andersen Riskær på is, men nu taler man igen sammen. Riskær er ikke den eneste kontroversielle person, som Husted-Andersen plejer omgang med. I bekendtskabskredsen finder man en række omdiskuterede erhvervsfolk såsom ”guldflipperen” Ole Abildgaard, der mest er kendt for krakket i 1995 med Samson Bank, og som Husted-Andersen efterfølgende hjalp på fode igen. Et andet eksempel er den tidligere tøjmilliardær Klaus Helmersen.

Kulturbevarer
Men hvorfor har Stig Husted-Andersen købt alle disse dyre eksklusive Strandvejs-ejendomme, som det i øvrigt er svært at finde lejere til?
- Det er ganske enkelt, fordi jeg godt kan lide dem. Jeg kan godt lide den form for ejendomme, fordi de består af et stort hus og ikke mindst en stor have på en stor grund med en god beliggenhed. Det er vel lidt et tilbageblik i tiden. Ejendommene blev anlagt omkring og lidt før Første Verdenskrig, hvor man udstykkede langs kysten. Det gjorde man i lidt i den der engelske stil, som jeg er helt vild med, forklarede milliardæren sidste år til Jyllands-Posten.
Husted-Andersens anden forklaring på, hvorfor han har købt strandvejs-ejendommene går på, at han har villet undgå andre køberes udstykning af grundene:
- De fleste store ejendomme i nærheden af København er forsvundet, fordi de enten er blevet udstykket, eller revet ned. Udstykningen er stort set sket over hele linien. Hele vejen fra København til Helsingør er de store, gamle ejendomme forsvundet. Der er kun et par enkelte tilbage, og de er der blandt andet, fordi jeg har købt dem, sagde Husted-Andersen, der også ser sig selv som bevarer af danske kulturskatte.

Kontroversiel
Det er dog ikke alle Stig Husted-Andersens ejendomsopkøb, der har været lige populære, og hvor rigmanden har kunnet spille rollen som ”kulturbevarer” overbevisende. Snarere tværtimod. Mest omtalt er sagen med det historiske Kokkedal Slot i Nordsjælland, som rigmanden købte af Hørsholm kommune i 1990 for ni millioner kr. Husted-Andersens oprindelige plan var at lave et hotel og konferencecenter og derfor gav kommunen ham lov til at købe slottet. Imidlertid kunne han ikke få lov til at anlægge en parkeringsplads til gæsterne, fordi området var fredet. Kommunen anlagde dog sag mod Husted-Andersen, fordi han lod slottet forfalde. Sagen endte med, at Højesteret i 2003 idømte rigmanden til at overdrage slottet kvit og frit til kommunen.
Myndighederne har heller ikke altid været enig i Husted-Andersens fortolkning af Landbrugsloven. Derfor underkendte Fødevareministeriet i 1997 i første omgang hans køb af Aalholm Slot, fordi en person ifølge loven ikke måtte eje mere end tre gårde. Direktoratet for Fødevareerhverv mente i 2000 ikke, at Husted-Andersen var en såkaldt ”rigtig landmand” og ville i øvrigt forhindre rige spekulanter i at opkøbe landbrugsjorden for næsen af de ”rigtige landmænd”. Husted-Andersen tilpassede dog sit landbrug til den daværende landbrugslov og vandt sagen. Siden er loven imidlertid blevet strammet for at forhindre spekulative opkøb af landbrugsjord.

Glad godsejer
Ikke desto mindre har Stig Husted-Andersen fået smag for livet som godsejer og landmand og opholder sig to til fire dage om ugen på Aalholm gods.
I de sidste år har han foretrukket at tilbringe sin sparsomme fritid med godsejere som ham selv, der mødes i den lokale afdeling af de store jordbesidderes forening ”Tolvmandsforeningen”.
At han selv synes at godsejertilværelsen er noget særligt, indrømmede Husted-Andersen ligeud for et par år siden til B.T:
- Selvfølgelig er der prestige i at være godsejer.
Godsejeren er også glad for at gå på jagt hos de andre godsejere:
- Så kommer man lidt ud og ser andre steder og har en fornøjelig dag ud af det. Jagt er en god måde at være sammen på. Jeg er bl.a. på en halv snes fasanjagter om året sammen med, hvad jeg vil kalde kollegaer – godsejere fra Lolland og Sjælland – og forretningsforbindelser.
Man forstår Husted-Andersen, da han med et glimt i øjet og ikke uden humor sagde til Ekstra Bladet:
- Det er pragtfuldt at være godsejer. Det burde alle prøve.


---

Det ejer han:

Strandvejsvillaer, gods og guld

Der er ingen, der ved, hvor meget Stig Husted-Andersen ejer, men det er formentlig nogle milliarder kr. Da Jyllands-Posten sidste år spurgte ham, hvor meget han var god for, svarede Stig Husted-Andersen:
- Jeg ved det ikke, og det interesserer mig heller ikke. Jeg ved godt, det er nemt at sige, især når man har råd til mange ting, og jeg bruger jo også penge til mange ting, men selve det med hvor rig jeg er, det interesserer mig ikke. Det kan jo gøres op på mange måder, når pengene står i en virksomhed.
Kan du godt disponere, når du ikke ved, hvor mange penge du har?
- Ja, det går da meget godt. Det er måske endda nemmere, når man ikke ved det, sagde rigmanden.
Til trods for usikkerheden tælles Stig Husted-Andersen dog blandt de 30 rigeste i landet, ifølge en opgørelse fra Ritzaus Bureau.

Milliardomsætning
Hjertet i Stig Husted Andersens forretning er hans verdensomspændende medico-plast koncern Codan Gruppen. Der findes ikke noget samlet regnskab for virksomheden, som han ejer personligt, Til gengæld viser regnskabet over det danske registrerede ejerselskab, Codan Medical Holding, en årlig omsætning på 110 millioner kr., men det vedrører dog kun omsætningen i de danske selskaber.
Til Jyllands-Posten sagde Stig Husted Andersen:
- Hvor meget hele koncernen omsætter for, er en forretningshemmelighed, men hvis du skriver en milliardomsætning, så kommer du ikke helt galt af sted.
Det er dog hele koncernen ”Codan Gruppens” formentlig ganske store samlede overskud gennem årene, der har gjort det økonomisk muligt for rigmanden på kun 10 år at blive ejer af flere godser og strandvejsvillaer.
Husted-Andersen har selv oplyst, at Codan Gruppen ejer fabrikker i en lang række lande i Europa og USA. De to danske fabrikker ligger i Rødby og i Espergærde. Der er salgsselskaber i 12 lande, og Codans internationale hovedkontor har til huse på ejendommen ”Rosenlund” på Vedbæk Strandvej nord for København.

Landbrugsimperium
Stig Husted-Andersen ejer på Sjælland og Lolland i følge ham selv knapt 7000 hektar landbrugsjord. Det gør ham til den næststørste private jordbesidder i Danmark. Husted-Andersens skov- og landbrugsimperium omfatter godserne Aalholm, Christianssæde, Lekkende, Gottesgabe og Berrits Storskov. Dertil kommer vidtstrakte skovarealer mellem Sorø og Slagelse, som blev købt fra den tidligere tøjmilliardær Klaus Helmersens gods St. Frederikslund. Senest har Husted-Andersen købt Pederstrup Gods på Lolland.
Til godserne hører i øvrigt ganske mange mindre gårde, huse og bygninger. Salgsværdien af godserne blev i 2005 anslået af erfarne ejendomsmæglere indenfor handel med landsbrugsejendomme til 700 millioner kr.
Det omfattende samlede landsbrugsareal og Husted-Andersens virksomheders ansøgninger til EU om at få hektarstørre, bringer ham derfor også i toppen af de årlige opgørelser over milliardærer og godsejere, der hvert år modtager hektarstøtte fra EU for millioner af kr.
Stig Husted-Andersen er desuden medejer af to polske godser på 1600 hektar, der ligger syd for Stettin.

Aalholm
Rigmanden er især kendt for sit køb i 1995 af Aalholm gods og dens kendte veteranbilsamling. Det skete efter at den tidligere adelsfamilie Raben-Levetzau, der havde ejet godset siden 1725, blev tvunget til at sælge. De tidligere ejere var kendt for deres åbenhed, og besøgende var velkommen til at besøge Aalholm Slot. Sådan er det ikke længere. I dag er kun slotsparken og Aalholm Automobilmuseum med over 200 biler i samlingen åben for offentligheden. Stig Husted-Andersen råder i øvrigt selv over to Bentleyer, to Jaguarer, en Aston Martin DB6, en Rolls Royce , en Mercedes og en Land Rover Discovery.

Husted City
Stig Husted Andersen ejer en række store og dyre ejendomme på eksklusive adresser langs med Vedbæk Strandvej nord for København. Mest kendt i hans samling af strandvejsejendomme er især Klaus Riskær Petersens gamle palæ i nr. 322. Dertil kommer en lang række huse i Smidstrup ved Rungsted Kyst, som nogle kalder for ”Husted City” efter ejermanden, der også ejer det nærliggende smukke landssted og palæ Smidstrupøre, der ligger på en 20.000 kvadratmeter stor grund.
Milliardærens mange villaer og palæer er som oftest for dyre til, at de kan lejes ud, og derfor er de oftest beboet af medlemmer af Stig Husted-Andersens egen familie. Selv bor han med sin kone Inge i en villa i Hørsholm, men han opholder sig gerne på Aalholm Gods et par gange om ugen.
Stig Husted-Andersen ejer også den eksklusive og historiske Store Kro, der ligger ved Esrum Sø i Fredensborg, nord for København.
Det er så vidt vides Stig Husted-Andersens tre døtre, der alle er i tyverne, der arver virksomhedsimperiet og de mange eksklusive strandvejs-ejendomme og godserne. Går det efter Stig Husted Andersens ønske viderefører døtrene også Codan-koncernen, selvom et salg heller ikke er udelukket. Den ældste datter, Deidre, er chef på koncernens fabrik i Portugal. Et generationsskifte med hensyn til ledelsen af virksomheden er dog ikke planlagt.


Det laver han:

Plastfabrikant og svinefarmer
Codan Gruppen, der intet har med forsikringsselskabet af samme navn at gøre, producerer medicinsk udstyr af plastic til hospitaler i Europa og USA. Det er fx sterile produkter som katetre, kanyler og engangssprøjter. Virksomheden er efter eget udsagn førende i verden indenfor såkaldte transfusions og infusionssæt, som hospitalspersonalet bruger, når de indfører væsker i patienter. Det var Stig Husted-Andersens far – fabrikanten og opfinderen Svend Husted-Andersen - der fik den gode idé at producere platickomponenter til hospitalsudstyr. Det blev så god en forretning, at Codan Medical på et tidspunkt havde næsten halvdelen af verdensmarkedet. Siden er konkurrencen blevet større, men virksomheden omsætter stadigvæk årligt for milliarder af kr. Om sin virksomhed sagde Stig Husted-Andersen i 2005 til Berlingske Tidende:
- Det vi kan er egentlig ikke noget særligt. Det er faktisk noget alle kan lave. Vi har ikke nogen patenter eller noget. Vi er bare gode til at lave en god kvalitet til en god pris.
Aalholm Gods er i dag omdrejningspunktet for Husted-Andersens landbrugssimperium, og han er i dag Lollands største svineproducent. Derudover består forretningen af planteavl bl.a. sukkerroer, skovdrift og kødkvægsproduktion.

Læs mere www.codan.de

Stig Husted-Andersen døde den 18. marts 2008 efter nogen tids sygdom. Han blev 63 år gammel.

No comments: