Saturday, April 7, 2007

Rederiets nye stærke mand

Portrætartikel af skibsreder Eivind Kolding , A.P.Møller-Mærsk A/S bragt i Ugemagasinet "Fokus" den 7. september 2006.

Af Jarl Cordua

Hvem bliver ny leder af Danmarks største virksomhed A.P. Møller–Mærsk? Et løbende generationsskifte er i gang, men det sker ikke helt gnidningsfrit. For et barsk udskildningsløb er i gang mellem de gamle skibsredere omkring de 50 år og en gruppe yngre folk under 50. Indtil videre fremstår den nye skibsreder Eivind Kolding mere og mere som efterfølger til A.P. Møller-Mærsk Gruppens koncernchef Jess Søderberg. Læs portrættet af den kommende stærke mand i A.P. Møller-Mærsk.

Kampen om at blive ny øverste chef på Esplanaden blev for alvor skudt i gang, da Jess Søderberg i foråret meldte ud, at han går af, når han om tre år fylder 65. Lige siden er der blevet spekuleret i en mulig efterfølger, og flere og flere iagttagere peger nu på den 46-årige Eivind Kolding som den mest sandsynlige kommende koncernchef.

Oddsene på Eivind Kolding steg markant, da han i slutningen af juni blev udnævnt til skibsreder og samtidig blev den ene af to, der skal lede A.P. Møller-rederiets vigtige containerfragt-forretning. Siden er spotlyset for alvor blevet rettet mod den 46-årige jurist. For blot et par måneder siden, da spekulationerne om at efterfølge Søderberg for alvor gik i gang, var Eivind Kolding kendt som koncernens finansdirektør og kun regnet for en ”dark horse” i opløbet. Det billede har henover sommeren ændret sig voldsomt. I dag er Eivind Kolding kommet på alles læber som ”rederiets nye stærke mand” og absolutte storfavorit til om tre år at sætte sig i chefstolen som den kun anden leder af A.P. Møller-koncernen uden for Møller-familien.

Kapløb
Der er dog ikke alene behovet for et generationsskifte i A.P. Møller - Mærsk, der nærer spekulationerne omkring Eivind Kolding. For A.P. Møller-symbolet – den hvide syvtakkede stjerne - lyser mildt sagt ikke så klart for tiden. Rederiets store milliardsatsninger – opkøbet af konkurrentrederiet på containerfragt-markedet P.O. Nedlloyd og investeringen i en række oliefelter i Nordsøen - har nemlig skuffet fælt. For tiden diskuterer børsfolk seriøst om rederiet på det meget vigtige containerfragt-område kommer ud af 2006 med røde tal. De udeblevne resultater på disse områder fik derfor Mærsk-toppen til i juni at rykke lidt rundt på ledelsesbrikkerne og skabe et nyt ledelsesorgan – "The Executive Board". Ideen med dette organ er, at det i dagligdagen skal synliggøre, hvem der har ansvaret for selskabets enkelte dele, og ”for at få nogle flere at vælge imellem den dag, der skal findes en ny koncernchef ”, påpeger en kilde med års erfaring fra Esplanadens direktionsgang. Her sidder alle skibsrederne med ved bordet (dog uden seniorrederen Mærsk Mc-Kinney Møller (93), som ikke længere er med i det daglige) samt tre nye topdirektører omkring de 40 år. Det er i dette felt af skibsredere og chefer - cremen af A.P. Møllers bedst begavede, myreflittige og meget dygtige folk - at Jess Søderberg, bestyrelsen og ikke mindst Mærsk Mc-Kinney Møller til sin tid kårer Søderbergs efterfølger.

En kilde tæt på rederiets top forklarer dog, at det der reelt sker lige nu på Esplanaden, er en løbende kamp om magten i topledelsen, der dog mest har karakter af et kapløb blandt toplederne om til sin tid at blive den bedste.

”Det er tale om et gradvist generationsskifte, men magtkamp er ikke for meget at sige om det, der foregår i øjeblikket i A.P. Møller. Der er en ældre generation og en yngre generation, der ser tingene på hver sin måde”, siger en anden kender af rederiet.

Som mulige efterfølgere til Jess Søderberg samler interessen sig om to navne, der i øvrigt begge står ham nær i professionel sammenhæng. Den ene er chefen for A.P. Møllers olieforretninger skibsreder Thomas Thune Andersen (51) og den anden er Eivind Kolding. Thomas Thune Andersen har gennem langt tid haft stor succes med at varetage virksomhedens olieinteresser, men på det seneste er Thomas Thune Andersen blevet svækket af, at han sidste år var blandt dem der anbefalede beslutningen om at købe 10 oliefelter i den britiske Nordsø. For indtægterne fra oliefelterne har vist sig ikke at stå mål med prisen på 18 milliarder kr., som A.P Møller – Mærsk sidste år gav for dem. Siden er oliefelternes værdi blevet nedskrevet med 3, 2 milliarder kr., og to oliefelter er for nylig blevet solgt. Eivind Kolding specialer er de mere administrative områder som. jura og finans, og han mangler derfor fordelen ved, at have specialiseret sig i en af virksomhedens grene. Men det bliver der lavet om på nu, for i fremtiden skal han ikke kun arbejde med tal, men også tonnage. Det sker på den barske baggrund, at en anden skibsreder Tommy Thomsen (49) blev det første offer i udskilningsløbet om at nå toppen. Hidtil har han varetaget containerfragt-forretningen i Maersk Line i samarbejde sammen med skibsrederen Knud Erik Stubkjær (50), men Tommy Thomsen har nu fået helt andre og knapt så ”tunge” opgaver. Kendere af Esplanaden tøver ikke med at kalde hans skæbne for en klar degradering. Istedet er Eivind Kolding blevet sat til at danne parløb med den inden for shipping-branchen særdeles erfarne Knud Erik Stubkjær. Det nye makkerpar står dog over for en meget svær opgave, for priserne for containerfragt er på kun et år faldet med over 40 pct. Konkurrencen er så hård, at Maersk Line, som sidder på 20 pct. af verdensmarkedet, har dumpet deres fragtpriser voldsomt, og det er naturligvis gået ud over forretningen.

Yngre folk
Eivind Kolding er i øvrigt vellidt i brede kredse på Esplanaden, men en indsigtsfuld kilde understreger, at chef-kapløbet ”ikke er nogen popularitetskonkurrence”, men påpeger i stedet at ”det, der tæller, er handling og i sidste ende at få skabt resultater”.

Eivind Kolding har henover sommeren heller ikke hvilet på laurbærrene, men gjort brugt af sin nye magt: I starten af august hentede han to yngre folk hjem fra Sydøstasien og ind i ledelsen af Maersk Line, og selvom det nye chefteam på i alt fire mand skal referere til både Kolding og Stubkjær, peger alt på, at idémanden bag denne raske rokade er Eivind Kolding. Det demonstrerede han tydeligt med følgende udtalelse til Berlingske Tidende:

- Det er ikke en direkte følge af ledelsesændringerne (..). Men efter, at jeg er kommet til, har vi fundet ud af, hvordan vi vil organisere os på containerområdet.

I den superpolitiske organisation, som A.P. Møller, er en sådan ”jeg er kommet til, og nu gør vi” - udtalelse yderst sjælden. I normal A.P. Møller-jargon er topcheferne i deres udtalelser oftest meget varsomme med at fremhæve dem selv. De optræder sædvanligvis ydmygt og i klæder sig gerne beskedne sproglige gevandter og taler helst i stedet om glæderne ved ”at være en del af teamet”. Eivind Koldings stærke udtalelse ses derfor som yderligere et bevis på hans handlekraft og stigende magt i rederiet. Et andet eksempel på Eivind Koldings indflydelse var, da han i juni rask væk hentede A.P. Møllers mangeårige revisor Søren Thorup Sørensen (40) ind i rederiet som sin efterfølger på posten som koncernfinansdirektør og nyt medlem af det vigtige Executive Board. I dag er manøvren lovlig, men det vil den ikke være om to år. Derfor høstede Eivind Kolding kraftig kritik i offentligheden for dette skridt, fordi det efter mange lærdes opfattelse strider imod de internationale regler for god virksomhedsledelse - også kaldet Corporate Governance. Ifølge reglerne skal revisorer – for ikke at kunne beskyldes for at stå i en interessekonflikt - vente i to år, før de bliver ansat i en virksomhed, hvis regnskaber de har revideret. Kritikken er dog blankt blevet afvist af Eivind Kolding.

Søderbergs klon
Går det efter Jess Søderbergs hoved, så bliver det også Eivind Kolding, der afløser ham om tre år, i hvert fald, hvis man spørger dem, der følger virksomheden. A.P. Møller har tradition for en glidende overgang mellem to topchefer. Jess Søderberg måtte fx stå i lære i to år hos Mærsk Mc-Kinney Møller, før han fik lov at overtage tøjlerne. Hvis den tradition fortsætter, kan Eivind Kolding allerede fra næste år stå i cheflære hos Jess Søderberg, inden han som bebudet går af i oktober 2009. Flyttemændene skal ikke så langt, for Koldings kontor ligger næsten ved siden af Søderbergs, og de to mænd har længe kørt professionelt parløb og er fortrolige. Iagttagere peger på store ligheder mellem de to skibsredere: De er begge rigtigt gode til tal og har i øvrigt haft det samme job som koncernfinansdirektør (CFO) med ansvaret for virksomhedens stadig bugnende pengekasse. I en virksomhed af A.P. Møllers størrelse kræver det fremragende analytiske evner, politisk fingerspitzgefühl og strategisk begavelse for at overleve i chefhierarkiet. Alt sammen særkender ved både Søderberg og Kolding, der begge er særdeles gode til at spille deres kort rigtig og undgå fejl. Den ensartede måde, som de to A.P. Møller folk arbejder på, er åbenbart så udtalt, at Eivind Kolding ligefrem beskrives som "en klon af Jess Søderberg". Eivind Koldings eventuelle fremtid som kommende leder af A.P. Møller Gruppen har Eivind Kolding selv indtil videre rutinemæssigt affejet som ”mediernes spekulationer”, som han ikke ønsker at kommentere.


Eivind Kolding og karrieren

Eivind Drachmann Kolding er født i 1959. Han er gift, har tre teenage-sønner og bor i Ordrup, nord for København. På Københavns Universitet læste han jura og blev kandidat i 1983. Tre år senere blev Eivind Kolding advokat og arbejdede senest i advokatfirmaet Bornstein og Grønborg, der i dag kendes som advokat-huset Plesner.

I 1989 indledte Eivind Kolding sin karriere i rederiet A.P. Møller som advokat. Han steg dog hurtigt i graderne og var 1992-1995 chef for direktionssekretariatet (Corporate Secretariat). Mellem 1996 og 1998 var han chef for A.P. Møllers afdeling i Hong Kong. Igennem de sidste otte år har offentligheden lært ham at kende som A.P. Møllers koncernfinanschef (CFO). Her har han især haft rollen, som den der på sikker og overbevisende måde har kommenteret selskabets præstationer og nøgletal.

I kraft af at A.P. Møller ejer mere end en femtedel af Danske Bank, er Eivind Kolding også næstformand i Danske Banks bestyrelse, som hvert år bidrager med halvanden milliard til A.P. Møller-Mærsks overskud. Skibsrederen er derudover næstformand i Danmarks Skibskredit’s bestyrelse samt medlem af bestyrelserne for det vigtige britiske datterselskab The Maersk Company Ltd., London og naturligvis guldkalven Dansk Supermarked, som i 2006 vurderes til at lægge en god milliard kr. i A.P. Møllers kasse.

Kolding er også medlem af erhvervsnetværket VL gruppe 48, der måske ikke hører ikke til den allertungeste af VL-grupperne, men som alligevel rummer en skare ret indflydelsesrige mennesker fra erhvervslivet. Blandt dem er VELUX-direktøren Jørgen Tang-Jensen, Nordeas danske chef Peter Schütze og adm. direktør Ditlev Engel fra Vestas.

Privat deler Eivind Kolding og hans frue en interesse for klassisk musik, og derudover spiller han tennis hver lørdag formiddag. Den måske kommende topchef har en særdeles venlig og uhøjtidelig fremtoning og beskrives i øvrigt som en rolig og varm person med stor humoristisk sans. Blandt skibsrederens andre konkrete kompetencer er gode evner som danser.

------------------------------------------------------------------------------------

Dystre fremtidsudsigter for A.P. Møller

A.P. Møller - Mærsk Gruppen omsatte i 2005 for 209 mia. kr. og fik et årsresultatet på 20,2 mia. kr. Men det resultat bliver betydeligt lavere i 2006. For allerede for i slutningen af juni meldte koncernen ud, at overskuddet bliver 5-6 mia. kr. mindre end i 2005. Samme dag, som meddelelsen kom, forsvandt en tiendedel af aktieværdien, da aktionærerne solgte deres aktier. Priserne på containerfragten er på et år blevet næsten halveret, og det påvirker naturligvis resultatet for virksomhedens store kerneforretning containerskibsfarten, der har en årlig omsætning på knap 130 milliarder kr. Faktisk mener flere analytikere, at verdens største containerrederi, Maersk Line, i 2006 kommer ud med et underskud. Nogle nævner endda et så højt tal som to milliarder kr. Et mere klart fingerpeg om denne udvikling får offentligheden et indblik i den 29. august, når A.P. Møller – Mærsk offentliggør deres halvårsregnskab for 2006.

---

Fakta om A.P. Møller - Mærsk
A.P. Møller – Mærsk A/S er Danmarks suverænt største virksomhed med hovedkvarter på adressen Esplanaden 50 ved Langelinie i København. Selskabet blev grundlagt i 1904 af skibsreder Arnold Peter Møller(1876-1965) og beskæftiger 110.000 medarbejdere i 125 lande. Selskabet ejer verdens største containerrederi Maersk Line, oliefelter i Nordsøen, selskabet Mærsk Olie og Gas, der udvinder olie og gas i Nordsøen, mere end 20 pct. af Danske Bank og over halvdelen af Dansk Supermarked Gruppen. A.P. Møller - Mærsks enorme flåde består af omkring 750 oceangående skibe på ca. 30 millioner tons dødvægt, hvoraf selskabet ejer halvdelen. Det er container-, tank-, gas-, bil- og forsyningsskibe samt flydende produktionsenheder og borerigge. Oven i kommer omkring 285 bjærgnings-, bugser- og specialskibe fra det A..P. Møller - Mærsk-ejede bjergningsfirma SvitzerWijsmuller.

No comments: