Sunday, April 8, 2007

En moderne Mads Skjern: Troels Holch Povlsen - Den sky tøjmilliardær

Denne artikel blev bragt i ugemagasinet "FOKUS" den 2. november 2006.

Af Jarl Cordua

Tøjmilliardæren Troels Holch Povlsen rullede i 1975 markisen ud for sin første tøjforretning i Ringkøbing. Siden er virksomheden vokset til at være Danmarks absolut største modetøjskoncern Bestseller med syv milliarder kr. i omsætning. Enhver dansker med blot perifér interesse i mode kender Bestseller tøjmærker såsom Vero Moda, Only og Jack&Jones. Fokus tegner et portræt.

Troels Holch Povlsens talenter ligner dem, danskerne for tiden ser sig udfolde hos Mads Skjern i TV-serien ”Matador”. Præcis som hos ”Skjerns Magasiner” har Bestsellers succes’ rod i grundlæggerens flid, gode ledelse og enestående talent for handel med tøj. Også i virkelighedens verden er væksten til at få øje på, for Bestseller er de seneste år vokset med omkring 20 pct. om året.

Tøj-matadoren anno 2006 Troels Holck Povlsen kommer ligesom TV-matadoren fra en relativ beskeden baggrund. Trods ordblindhed tog Troels Holch Povlsen handelseksamen i Århus, men efter eget udsagn var det uden den store succes. Ved et tilfælde kom han dog til at handle med ægte tæpper i Århus og her fandt han sin rette hylde. For Holch Povlsen blev nogle vigtige erfaringer rigere og fik optjent en startkapital på 67.000 kr. Med dem som ballast drog han videre til uldjydernes hovedstad Herning for at læse til konfektionstekniker på Tekstilskolen, men eksamen fik han ikke. Ved siden af passede den unge studerende sin antikvitetsforretning, som han i mellemtiden også havde fået banket op, men der var også andet, der forstyrrede Holch Povlsens studier. Hans onkel havde en tekstilfabrik, der lavede kjoler. Virksomheden kørte ikke optimalt og der blev mest produceret til lager. Men så tog Holch Povlsen fat:
- Jeg kunne se i listerne, at han ikke havde nogen kunder i Ringkøbing, så jeg fandt et ledigt lokale, hvorfra vi kunne sælge sommerkjoler til turisterne. Senere overtog jeg de forpligtelser, der lå i lejemålet. Og så stod jeg som 25-årig med en butik i byen, fortalte Troels Holch Povlsen til Jyllands-Posten i 1999.

Mand med principper
Ligesom mange andre store danske erhvervsledere har tøjkøbmanden Troels Holch Povlsen også interesseret sig for, hvordan han bedste kunne forklare medarbejdere, hvad han forventede af dem. Allerede fra virksomhedens start blev ”ti principper” listet op, der skulle virke som strømpil for medarbejderne og deres arbejde. De handlede om flid, ærlighed og loyalitet og samarbejdsvilje. Bestsellers medarbejdere er defineret slet og ret som ”købmænd”. Moral skal tages alvorligt, og derfor skal der være sammenhæng mellem, hvad Bestseller siger og lover, og det man reelt foretager sig. Grundighed er også en dyd, og derfor tager man intet som en selvfølge, men gør hjemmearbejdet godt samtidig med, at der altid bliver fulgt op på tingene. Bestseller går desuden særligt meget op i, at procedurer er så simple som muligt. Fokus skal være på resultatet, og målet er naturligvis at være bedst i branchen.

Troels og Madonna
Bestseller streg under, at medarbejdernes holdninger skal bestå af jysk beskedenhed. Derfor hedder det også, at ”Vi er ydmyge og arbejder hårdt sammen”. Til gengæld er omgangstonen fri i Bestseller, og medarbejderne er på fornavn med grundlæggeren, som blot hedder ”Troels”.
Der er også kontante fordele, for der er de facto overskudsdeling i Bestseller. I hvert fald blev der sidste år udbetalt en ekstraordinær bonus på 23 millioner kr. til deling til medarbejderne som tak for rekordoverskuddet sidste år på knap halvanden milliarder kr.
Virksomheden hygger også om medarbejderne. I sommer havde stifterens søn Anders Holch Povlsen en særlig overraskelse i ærmet til hovedkontorets 1600 medarbejdere i forbindelse med Bestsellers årlige sommerfest. Han havde nemlig købt en ordentlig stak billetter til Madonna-koncerten, der skulle foregå lige ved siden af i koncertparken. Såfremt Bestseller-medarbejderne slap ind til den normale takst, så løb den samlede billetpris op i 1,1 millioner kr.

Sønnen fik overdraget virksomheden
Troels Holch Povlsens nærmeste familie er alle dybt involveret i Bestseller. Hans kone Merete Bech Povlsen, som han for mere end 35 år siden mødte på en skøjtebane i Århus, sidder med i direktionen. Parrets to sønner har også taget del i arbejdet i koncernen. Parrets yngste søn Niels (28) er uddannet i virksomhedens IT-afdeling og har bl.a. arbejdet for Bestseller i Kina. Den ældste Anders Holch Povlsen, var i en periode direktør for ét af datterselskaberne, men i 2001 og som bare 28-årig fik han overdraget det formelle chefansvar for hele koncernen. Senere samme år fik han fire femtedele af aktierne i det selskab, der ejer Bestseller. Under et middagsselskab i anledningen af stifterens kones fødselsdag spurgte Troels Holch Povlsen direkte sin søn om han ville overtage virksomheden eller i stedet have et økonomisk tilbud. Sønnen accepterede farens udfordring om at videreføre Bestseller og satte sig derefter i farens stol som virksomhedens administrerende direktør. Havde sønnen sagt nej, var Bestseller formentlig blevet fusioneret med en udenlandsk virksomhed. Frasalg og børsnotering har ifølge Troels Holch Povlsen aldrig været på tale.

Politisk bevidst
Troels Holch Povlsen holder sig generelt fra at lufte politiske synspunkter i offentligheden, men i det daglige agerer virksomheden særdeles politisk. For når det kommer til at tilfredsstille den politiske forbruger, så har Bestseller for længst indrettet sig sådan, at man kun handler med underleverandører ud fra etiske retningslinjer, som underleverandører også skriver under på, at de følger. På virksomhedens hjemmeside gør Bestseller meget ud af at fortælle, at der produktionen af tøjet ikke bliver brugt ægte pelse og kun skind fra dyr, der i forvejen er blevet brugt til fødevareproduktion. Samhandel med Burma er bandlyst på grund af landets nuværende regime. Til gengæld er Troels Holch Povlsen en stor fan af Indien, og Bestseller støtter uddannelse af børn fra fattige familier og byggerier af skoler i landet.

Truet på livet
Bestseller-grundlæggeren er kendt for at holde afstand til pressen efter devisen: Den, der lever stille, lever godt. Til Berlingske udtalte han for år tilbage, at det var nyttesløst for en handelsmand at komme i avisen. Journalister spilder hans tid og ved for lidt om det, de skriver. Og i det hele taget vil han bare passe sine forretninger i fred. Derudover undgår både far og søn at blive fotograferet.
Der er også andre – og mere dramatiske - grunde til, at Holch Povlsen-familien foretrækker et liv uden for rampelyset.
Sønnen til Bestsellers danske arkitekt blev i 2003 under stor dramatik bortført i Indien, idet bortførerne antog, at den unge mand var Troels Holch Povlsens søn. Sagen endte med at bortførerne blev pågrebet og den unge mand befriet. Fem år tidligere gik det dog direkte ud over Bestseller-millardærens egen familie, der gennemlevede ti mareridtsagtige måneder med vedvarende trusler på livet. En tidligere gardersoldat truede både familie, venner og nære medarbejdere med død eller lemlæstelse, hvis ikke Troels Holch Povlsen betalte 12 millioner kr. Undervejs var pengeafpresseren, der kaldte sig ”Robin Hood”, brudt ind i Bestseller-hovedkvarteret og i familiens privatbolig på godset Gyllingnæs. Her efterlod han sig et trusselsbrev mindre end fem meter fra Bestseller-grundlæggeren og hans hustrus soveværelse. Sagen endte dog med, at politiet pågreb pengeafpresseren, og i 1999 blev den dengang 33-årige idømt tre og et halvt års fængsel. Senere dannede den dramatiske historie også forlæg for et afsnit til TV-serien ”Rejseholdet”.
Idéen til at presse penge af Troels Holch Povlsen skulle soldaten angiveligt have fået efter at have læst i pressen om familiens milliardformue Troels Holch Povlsen sagde dengang til Jyllands-Posten om oplevelsen:
- En overgang tænkte jeg på, om jeg ikke skulle indrykke en annonce i en avis, der sagde at virksomheden og vores formue var foræret væk til velgørende formål. Jeg syntes efterhånden at prisen for det, vi havde skabt, var blevet for høj.
Det blev der dog ikke noget af, blandt andet fordi Troels Holch Povlsen mente, at det ville være at svigte Bestsellers medarbejdere, der havde satset deres fremtid på firmaet.

Bange for fallitten

En erhvervsmand, der har truffet Troels Holch Povlsen i flere sociale sammenhænge fortæller, at Bestseller-grundlæggerens ydmyghed i forhold til sin succes er påtaget og bliver opfattet af nogle som krukkeri:
- Troels Holch Povlsen ynder gerne at kokettere med, at det faktisk er hans økonomidirektør der sørger for, at han ikke går fallit. Han sover kun roligt om natten, fordi økonomidirektøren har sørget for, at der et eller andet sted ligger et større pengebeløb i kontanter.
Om Holch Povlsens muntre anekdote har hold i virkeligheden er tvivlsomt, men den siger noget om, hvor meget tøjmilliardæren gør ud af at udstille egen ydmyghed over for sin ubetingede succes.
Om rigdommens indflydelse på hans liv har han tidligere sagt til Jyllands Posten:
- Vi har altid prøvet at leve så ubemærket som muligt. Vi har købt et større hus, men ellers har vores hverdag ikke forandret sig overhovedet. Vi går ikke rundt og tænker over vores kapitalgrundlag til daglig og bliver ikke anderledes som mennesker, fordi vi har en større bankkonto. Eller vi prøver i hvert fald på ikke at blive det. Vi holder fast i de venner, vi altid har haft, og jeg er næsten bange for de skyggesider, der kan følge med at blive velhavende.

Tøjmilliardærens godser
Holch Povlsen-familien skilter ikke med deres rigdom - på nær et enkelt område. For far og søn bor på to flere hundrede år gamle jyske godser. For det ene, Gyllingnæs måtte Troels Holch Povlsen sidst i 1990’erne hoste op med 55 millioner kr. til Prins Henriks jagtkammerat, tidligere Codan-direktør Peter Zobel. Derefter satte han håndværkerne i gang med at restaurere slottet med besked om, at inventaret skulle holde i 500 år eller 16 generationer. Der blev ikke sparet på detaljerne, og der skulle ikke snydes ved at bruge betonelementer. Bestseller-grundlæggeren tog personligt til Italien for at finde den rigtige marmor og til Frankrig for at finde 300 år gamle originale klinker. Håndværkerne måtte desuden have fat i gamle lærebøger for at restaureringen blev udført efter de originale forskrifter. Et gartnerfirma er hyret til at passe parkanlægget med kanaler og søer.

Prins Joachims kompagnon
Tøjmilliardærens og hans søns godser indgår i samarbejdet ” De Fem Gaarde” sammen med blandt andre Prins Joachims Schackenborg. I samarbejdet deltager i øvrigt også landets næststørste jordbesidder den kun 31-årige lensgreve Bendt Wedell, der ejer godserne Frijsenborg og Wedellsborg. ”De Fem Gaarde” producerer forskellige slags fødevarer, der efter eget udsagn er af høj kvalitet og tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Derudover tilbyder gårdene at afholde jagtselskaber for eksklusive gæster med tykke tegnebøger. Det er så eksklusivt, at prisen for at deltage er en hemmelighed.
Holch Povlsens forretningsmæssige evner har dog en grænse. I hvert fald når det drejer sig om driften af landbruget på sit eget gods. De sidste par år har der været røde tal på driftsregnskabet i størrelsesordenen 3 til 4 millioner kr. årligt. Men det er trods alt småpenge for tøjmilliardæren.

Passion for gamle huse
Troels Holch Povlsen hævder, at han frem for at bruge sin tid på sin virksomhed i virkeligheden hellere vil bruge tid på sine fritidsinteresser: Antikviteter og istandsættelse af gamle huse.
Tøjmilliardæren er medlem af en hel del bygningsforeninger og støtter gerne med penge og anden hjælp, hvis det handler om istandsættelse af gamle bevaringsværdige huse og bygninger.
Han ejer i det indre København - gennem sit ejendomsselskab - en række ældre huse, som han har brugt formuer på at istandsætte og vedligeholde.


-------------------------------------------------------------------
Det ejer han:

God for 11 milliarder kr.
Troels Holch Povlsen og hans familie er samlet set god for 11 milliarder kr. Dermed er de nr. 7 på Berlingske Nyhedsmagasins liste over de rigeste danskere. Selvom sønnen Anders Holch Povlsen har fået overdraget både chefansvaret og firs procent af aktierne, er det stadig grundlæggeren, der sidder for bordenden som en særdeles aktiv bestyrelsesformand i firmaet. Formelt set ejes moderselskabet Bestseller A/S af et familieaktieselskab med det anonyme navn ”Aktieselskabet af 1.8 2000”. Foruden far og søn sidder også Troels Holch Povlsens kone, Merete Bech Povlsen med i familieaktieselskabets direktion. Et andet direktionsmedlem er den mangeårige medarbejder og medejer af datterselskabet Bestseller Retail, Finn Poulsen, som ved siden af også gør politisk karriere som næstformand for Det konservative Folkeparti. Bestseller-koncernens selskaber er dog ikke alle lagt ind under moderselskabet. Der findes underselskaber med forskellige partnere som medejere. Som det er kutyme blandt dansk erhvervslivs rigeste familier har også Bestseller en velgørende fond, Bestsellerfonden.
Tøjkongen har intet mindre end tre godser. Han bor med sin kone på det ene gods Gyllingsnæs, der er på 616 hektar jord og ligger en halv snes kilometer syd for Odder i Østjylland. Sønnen Anders bor på herregården Constantinsborg nær Århus, hvor der hører 280 hektar jord til. Dertil ejer han det engelske gods Cokenach, der ligger en times kørsel fra London.
Endelig ejer Troels Holch Povlsen ejendomme for 300 millioner på eksklusive adresser i Københavns indre by blandt dem Lindencrones Palæ i Bredgade.

----------------------------------------------------------------------


Hvad er Bestseller?

Bestseller-koncernen er blandt de største iværksættersucceser i dansk erhvervsliv.
I 1988 startede den første Bestseller butik. I dag sælger koncernen tøj i 2400 egne forretninger i 30 lande og til 12.000 engroskunder i fire verdensdele.
Bestsellers hovedkvarter ligger på Fredskovvej i udkanten af Brande - en mellemstor by midt imellem Herning og Vejle.
I 2005 omsatte Brande-virksomheden for 7,2 milliarder kr. og havde et overskud på næsten halvanden milliarder kr. efter skat. Væksten i virksomheden er eksplosiv: Omsætningen steg med en fjerdel, og overskuddet med 50 pct. Kort sagt: Pengene vælter ind for tiden. Og så er tallene endda i underkanten. For tøjkongen ejer 1000 butikker i Kina sammen med et par kompagnoner, og omsætningen og resultatet derfra indgår ikke i Bestsellers regnskaber.
Brande-virksomheden er med fra start til slut. Fra tøjet bliver designet og til det bliver markedsført og solgt til forbrugeren. Bestseller producerer dog ikke selv, men får tøjet syet på fabrikker hos forskellige underleverandører i Europa og Asien.

Spinder guld på kopier
Folk med kendskab til tøjbranchen peger på Bestseller-medarbejderne som en væsentlig grund til virksomhedens kæmpesucces:
- De er dygtige købmænd. Det er helt tydeligt. Samtidig har de fingeren på pulsen, så de lynhurtigt kan reagere på udviklingen i markedet. Lidt forenklet er det sådan, at hvis forbrugerne den ene uge vil have røde T-shirts, men ugen efter synes bedre om grønne - ja, så har Bestseller spottet forandringen og har de grønne på hylderne. Det er imponerende, siger Helle Mathiesen der er chefredaktør på tidsskriftet ”Tøj” for nylig til Børsen.
Andre peger på, at Bestsellers succes også består i, at virksomheden er ekstremt god og hurtig til at kopiere designertøj. Det ses bl.a. ved, at Brande-virksomheden i flere tilfælde er blevet slæbt for retten af designervirksomheder, der mener, at Bestseller har spundet guld på at kopiere deres design. Bestseller-koncernen er blevet dømt for modetøjskopiering og til at udbetale erstatning, men i mange tilfælde indgår Bestseller forlig. Det er også sket efter anklager om direkte plagiat. En iagttager af virksomheden vurderer, at det for Bestseller stadig er en god forretning at fortsætte med at kopiere design selvom man i ind imellem må slippe pæne beløb i forbindelse med indgåelse af forlig. Fremgangsmåden er Bestseller dog ikke ene om. Det er efter nogens mening en nærmest acceptabel fremgangsmåde, der også benyttes af virksomhedens konkurrenter som fx den kæmpestore svenske tøjkoncern Hennes & Mauritz.

Helena Christensen
Bestseller er naturligvis særdeles aktive i markedsføring af virksomhedens tøjlinjer. En overgang var Bestseller-mærket Jack&Jones medsponsor af det danske professionelle cykelteam, som Bjarne Riis i dag står i spidsen for, og topmodeller som Helena Christensen og Claudia Schiffer har begge været blikfang for koncernens kollektioner.

No comments: